Tandartspraktijk Julianadorp

Betalingen, begrotingen en tarieven 2021

Betalingen

U ontvangt uw rekening van Infomedics of Anders Medical Factoring. 

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij momenteel samen met Anders Medical Factoring voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van een derde partij (een zogenaamd factoringsbedrijf).

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Anders MF. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Anders MF en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van  Anders MF kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren
  • Betalingsregeling treffen

Als u een vraag heeft, kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Anders MF (085-760 62 62).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Anders MF. De factoringsmaatschappijen doen er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe partijen omgaan met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op Mijn Anders

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden voor uw rekening?

  • De factoringsmaatschappij mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Er wordt verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan kunnen er rente- en incassokosten in rekening worden gebracht.
  • De factoringsmaatschappij mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Direct betalen in de praktijk

Het staat u natuurlijk ook vrij om na afloop van de behandeling de rekening gelijk te betalen (pinnen is mogelijk) of mee te nemen. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft dan kunt u de rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar die dan aan u uitbetaalt.

Klik hier voor de KNMT- betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg.

Begrotingen

Behandelplannen (die naar aanleiding van bijvoorbeeld een regulier controle bezoek worden opgesteld) welke €150,- overschrijden zullen standaard worden voorzien van een begroting. Deze begroting wordt bij voorkeur via email aan u verzonden. De begroting is bedoeld voor u zelf zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent. De daadwerkelijke declaratie gaat in de meeste gevallen rechtstreeks naar de factoringsmaatschappij. Indien mogelijk voegen wij ook een vergoedingsoverzicht toe aan de begroting.  U kunt op eigen initiatief ook een begroting aanvragen voor de uitvoering van behandelplannen onder €150,-

Tarieven 2021

Wij werken samen met verschillende tandtechnische laboratoria. Enkele van hen hebben ons reeds een prijslijst verstrekt van hun prijzen. U kunt op de volgende links klikken om hiervan een idee te krijgen. Daarnaast staan de geschatte techniekkosten ook altijd vermeld op de door ons aan u verstrekte begroting.

Tarievenlijst Tandtechnisch laboratorium Kesseler & Reuvekamp:05-KenR-Prijslijst-Premium-PremiumPlus-amsterdam-2020 02-KenR-Prijslijst-Premium-Amsterdam-2020

Tarievenlijst Teamwork Dental Oostwoud: prijsl prothese 2020 prijslijst kroon-brug 2020

De tarievenlijst tandheelkundige zorg 2021 kan hier worden ingezien.

Voor het niet nakomen van geplande afspraken wordt € 1,- per minuut in rekening gebracht.

BIJ ANNULERING BINNEN 48 UUR VOOR DE GEMAAKTE AFSPRAAK KUNNEN ER KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT.

GEMAAKTE AFSPRAKEN KUNNEN NIET VIA EMAIL WORDEN GEANNULEERD!! ANNULERING VAN AFSPRAKEN KAN UITSLUITEND TELEFONISCH OF BIJ ONS AAN DE BALIE!