Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de gang van zaken binnen onze praktijk of een uitgevoerde behandeling? Dan zouden we u willen vragen contact met onze praktijk op te nemen (contactpersoon: Lucinda Hough-de Boer). In eerste instantie streven we er naar om samen met u eventuele ontevredenheden zo snel mogelijk op te lossen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen dan kan het TIP (Tandheelkundig Informatie Punt) bijstaan in het advies geven over hoe om te gaan met de klacht. Het TIP kan eventueel doorverwijzen naar een klachtenregeling.Het TIP is alleen telefonisch bereikbaar: tel. 0900-202 5012 (€ 0,90 per gesprek). Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Onze praktijk is aangesloten bij de KNMT Klachtenregeling.