Patiëntenrechten en -plichten

Recht op inzage en afschrift patiëntendossier

Recht op rectificatie

Recht op het toevoegen van een verklaring

Recht op verwijdering en vernietiging patiëntendossier

Recht op beperking verwerking persoonsgegevens in het dossier

Recht op bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens

Recht op dataportabiliteit: meenemen gegevens en overdragen

Recht op informatie over verzamelen en verwerken persoonsgegevens