Inzageverzoek

Tandartspraktijk Julianadorp is wettelijk verplicht uw patiëntdossier bij de houden. In uw dossier staan alle gegevens over uw behandeling. U heeft het recht uw dossier in te zien. Uw dossier bevat alle medische informatie en ook eventuele correspondentie met andere zorgverleners. Indien u inzage wilt in uw dossier dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan onze praktijk. Wij willen u vragen om een bij een dergelijk verzoek een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen of uw legitimatiebewijs te tonen aan de medewerkster bij de balie. Een patiëntendossier is eigendom van Tandartspraktijk Julianadorp. Na het verbreken van uw behandelovereenkomst met Tandartspraktijk Julianadorp, bewaren wij uw dossier gedurende de wettelijke termijn van 15 jaar (WGBO, Wet op de geneeskundigenbehandelingsovereenkomst). Als – de gegeven zorg – vraagt dat uw dossier langer dan 15 jaar wordt bewaard, dan hebben wij de plicht uw dossier te bewaren.