Gratis 3D scan van uw gebit en ervaar hoe uw glimlach er uit kan gaan zien
Nieuwsbrief actuele ontwikkelingen

Landelijk wordt gesproken over een (aankomend) ‘mondzorginfarct’, omdat wachtlijsten bij praktijken oplopen en er zelfs soms niet meer kan worden ingeschreven bij tandartspraktijken. Deze situatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort aan mondzorgverleners. Natuurlijk wordt ook onze praktijk geconfronteerd met dit probleem, maar blijven wij zoeken naar en werken aan oplossingen om het mondzorgniveau hoog te houden. 
Helaas nemen wij per 1 september aanstaande afscheid van onze collega Inés Fernández. Echter, wij mogen ons gelukkig prijzen dat haar agenda grotendeels kan worden overgenomen door nieuwe vaste en waarnemende collega’s. Ons team heeft dus, ondanks de omstandigheden, toch weer kunnen uitbreiden. 
Ons vaste team is en wordt uitgebreid met Veerle Haan (tandartsassistente en receptioniste), Monique Kiefte (receptioniste) en Dilara Kiliç (mondhygiëniste). Dilara komt uit Turkije, hiermee voegen wij een mondzorgverlener toe aan het ‘Nederlandse aanbod’ van zorgverleners. Hier zijn wij erg trots op! Inmiddels is Ronnie du Plessis ook volop aan de slag als tandarts op de maandag, woensdag en vrijdag en is ook zijn emigratie naar ons land een voldongen feit. Door zijn komst kan onze praktijk nog steeds nieuwe patiënten verwelkomen. 

Naast uitbreiding ligt onze focus ook op bij- en nascholing van het team om zo te blijven kunnen voldoen aan de huidige zorgvraag. 

Kortom, wij blijven ontwikkelen en proberen het ‘mondzorginfarct’ ver bij ons vandaan te houden! 

Tot ziens!
Hartelijke groet, 

Lucinda 

Welkom bij Tandartspraktijk Julianadorp

Tandartspraktijk Julianadorp is in april 2010 geopend voor de inwoners van Julianadorp, Den Helder en omgeving. De praktijk is modern ingericht en heeft een warme uitstraling. Wij hebben er alles aangedaan en zullen er alles aan blijven doen om u als patiënt op uw gemak te stellen. Wij realiseren ons dat niemand voor zijn of haar plezier naar de tandarts gaat, maar wij proberen het tandartsbezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Ook zijn wij goed ingespeeld op invalide patiënten en kinderen. Wij zijn in korte tijd gegroeid naar een bezetting van 6 behandelkamers.

Sinds september 2019 hebben wij een bewuste en deels gedwongen keuze gemaakt om een verandering door te voeren in onze huidige praktijkvoering. Wij zijn gefaseerd gestart met een aangepaste planning van de afspraken. Hierbij loopt de tandarts tussen meerdere behandelkamers heen en weer. De tandarts voert (uiteraard) de regie, waarbij diverse werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het ophalen van de patiënt uit de wachtkamer, het doorlopen van de gezondheidsvragenlijst, het maken van röntgenfoto’s en wellicht nog andere werkzaamheden die binnen hun bevoegdheid liggen) aan de assistentes worden gedelegeerd. Momenteel werkt in Nederland ruim 27% van de tandartsen op deze manier. We hebben  voor ogen gehad dat het werken op meerdere behandelkamers noodzakelijk is om efficiënter te kunnen werken met onder meer als resultaat een kwalitatief hoog niveau van tandheelkunde.