Tandartspraktijk Julianadorp

  • De wachtkamer

Update rondom CORONA

Vanaf 28 april zullen naast de tandartsen ook de mondhygiënistes en preventie-assistentes hun werkzaamheden weer oppakken. Wij nemen extra voorzorgsmaatregelen bovenop de reguliere maatregelen m.b.t. infectiepreventie. Twijfelt u of uw afspraak wel of niet door gaat? Neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op.

Wij zullen voor het opnieuw inplannen van de opgeschorte afspraken contact met u opnemen. Wij vragen u wel rekening te houden met het feit dat het opnieuw inplannen van afspraken even kan gaan duren.

Wij verzoeken u om als ‘patiënt’ ook een steentje bij te dragen door uw handen te desinfecteren (er is een handalcohol-dispenser aanwezig in de praktijk), alleen en stipt op tijd naar uw afspraak te komen, te hoesten en/of niesen in de binnenkant van uw elleboog en thuis te blijven wanneer u griepverschijnselen voelt/vertoont. Daarnaast is het beter niet naar de praktijk te komen wanneer u onlangs in een risicogebied bent geweest, contact heeft gehad met een besmette patiënt of behoort tot een kwetsbare doelgroep.

Welkom bij Tandartspraktijk Julianadorp!


Tandartspraktijk Julianadorp is in april 2010 geopend voor de inwoners van Julianadorp, Den Helder en omgeving. De praktijk is modern ingericht en heeft een warme uitstraling. Wij hebben er alles aangedaan en zullen er alles aan blijven doen om u als patiënt op uw gemak te stellen. Wij realiseren ons dat niemand voor zijn of haar plezier naar de tandarts gaat, maar wij proberen het tandartsbezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Ook zijn wij goed ingespeeld op invalide patiënten en kinderen. Wij zijn in korte tijd gegroeid naar een bezetting van 4 behandelkamers.

Sinds september 2019 hebben wij een bewuste en deels gedwongen keuze gemaakt om een verandering door te voeren in onze huidige praktijkvoering. Wij zijn gefaseerd gestart met een aangepaste planning van de afspraken. Hierbij loopt de tandarts tussen meerdere behandelkamers heen en weer. De tandarts voert (uiteraard) de regie, waarbij diverse werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het ophalen van de patiënt uit de wachtkamer, NVTS_keurmerk_RGB_300dpihet doorlopen van de gezondheidsvragenlijst, het maken van röntgenfoto’s en wellicht nog andere werkzaamheden die binnen hun bevoegdheid liggen) aan de assistentes worden gedelegeerd. Momenteel werkt in Nederland ruim 27% van de tandartsen op deze manier. Deze aanpassing zal niet alleen voor u als patiënt, maar zeker ook voor ons als (behandelend) team best even wennen zijn. We moeten echter voor ogen houden dat het werken op meerdere behandelkamers noodzakelijk is om efficiënter te kunnen werken met onder meer als resultaat een kwalitatief hoog niveau van tandheelkunde.

Nu wij weer met extra voorzorgsmaatregelen onze werkzaamheden mogen hervatten willen wij u ook informeren omtrent enkele belangrijke wijzigingen in onze praktijk. De aankondiging van deze wijzigingen heeft vanwege de uitbraak van het Corona-virus en het meebrengen met de nodige onzekerheden enige vertraging opgelopen, maar wij achten het nu tijd om ook deze draad weer op te pakken.

Vlak voordat wij onze werkzaamheden grotendeels stil hebben moeten leggen, ontvingen wij het goede nieuws dat wij, na ruim 14 maanden intensief te hebben gezocht, een nieuwe collega tandarts hebben gevonden. Zijn naam is Reynhard van Eeden en komt, net als Duan, uit Zuid-Afrika. Reynhard is afgestudeerd in 2002 aan de Universiteit van Pretoria en beschikt dus inmiddels over een uitzonderlijke hoeveelheid werkervaring. Daarnaast hebben wij Reynhard leren kennen als een rustige persoon met een luisterend oor en een gedreven en enthousiaste tandarts.  Reynhard zal fulltime bij ons komen werken en maakt het ook weer mogelijk voor de praktijk om één avond in de week open te gaan.  Reynhard start met zijn werkzaamheden op onze praktijk per 8 juni 2020.

Sinds enige maanden heeft mondhygiënist Mark van Overdam zich ook gevoegd aan ons team. Hoewel hij flexibel bij sprong in drukke tijden hebben wij nu met Mark kunnen afspreken dat hij voorlopig op een vaste dag in de week bij ons blijft werken. Wij zijn hier erg blij mee en ik denk velen van u ook.

De ervaringen van de afgelopen 10 jaar leren ons echter dat positief nieuws vaak hand in hand gaat met het ontvangen van minder leuk nieuws. Dit is helaas ook nu het geval. Met de komst van nieuwe collega’s zullen wij tegelijkertijd afscheid gaan nemen van twee andere gewaardeerde collega’s.

Wij nemen binnenkort afscheid van Willeke Sluiter-Boonenberg, sinds 2014 rechterhand van Lucinda in de praktijk. Willeke gaat samen met haar man een nieuw avontuur aan in de binnenvaart. Wij gunnen haar alle geluk, maar zullen haar ontzettend missen.

Daarnaast nemen wij afscheid van tandarts Sanne Roos-Wilshaus die sinds 7 jaar werkzaam is in onze praktijk. Sanne legt haar werkzaamheden als algemeen tandarts neer als gevolg van gezondheidsredenen. U kunt zich voorstellen dat dit een moeilijke beslissing voor haar is geweest. Wij zullen, i.v.m. privacy-redenen, hier niet verder over uitweiden en wij willen u vragen om begrip voor deze situatie.  Wij zijn Sanne erkentelijk voor het goede werk dat ze heeft verricht, de band die ze met patiënten heeft opgebouwd en het vertrouwen dat ze patiënten heeft geschonken. Sanne zal vanaf begin juli 2020 uitsluitend nog aanwezig zijn om orthodontische behandelingen uit te voeren. 

Al met al verandert er toch weer behoorlijk wat in onze praktijk. Wij beseffen ons dat deze wijzigingen voor u minstens zo ongewenst zijn als voor ons. Wij blijven streven naar continuïteit, maar het leven leert ons dat wij niet alles in de hand kunnen hebben. Wat wij wel in de hand hebben is het blijven leveren van kwalitatief goede zorg; dit staat bovenaan in onze prioriteitenlijst. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de komst van nieuwe collega’s ook nieuwe ideeën en perspectieven met zich mee brengen die ons sterke fundament verder kunnen verstevigen. Wij staan open voor een nieuw hoofdstuk en hopen u zeker ook de komende 10 jaar nog met hetzelfde enthousiasme te mogen behandelen.

Wij danken u voor uw vertrouwen in onze praktijk.