Tandartspraktijk Julianadorp

  • De wachtkamer

Update rondom CORONA

Sinds 28 april hebben naast de tandartsen ook de mondhygiënistes en preventie-assistentes hun werkzaamheden weer opgepakt. Wij nemen extra voorzorgsmaatregelen bovenop de reguliere maatregelen m.b.t. infectiepreventie. Twijfelt u of uw afspraak wel of niet door gaat? Neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op.

Wij zullen voor het opnieuw inplannen van de opgeschorte afspraken contact met u opnemen. Wij vragen u wel rekening te houden met het feit dat het opnieuw inplannen van afspraken even kan gaan duren.

Wij verzoeken u om als ‘patiënt’ ook een steentje bij te dragen door uw handen te desinfecteren (er is een handalcohol-dispenser aanwezig in de praktijk), alleen en stipt op tijd naar uw afspraak te komen, te hoesten en/of niesen in de binnenkant van uw elleboog en thuis te blijven wanneer u griepverschijnselen voelt/vertoont. Daarnaast is het beter niet naar de praktijk te komen wanneer u onlangs in een risicogebied bent geweest, contact heeft gehad met een besmette patiënt of behoort tot een kwetsbare doelgroep.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2
U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Welkom bij Tandartspraktijk Julianadorp!


Tandartspraktijk Julianadorp is in april 2010 geopend voor de inwoners van Julianadorp, Den Helder en omgeving. De praktijk is modern ingericht en heeft een warme uitstraling. Wij hebben er alles aangedaan en zullen er alles aan blijven doen om u als patiënt op uw gemak te stellen. Wij realiseren ons dat niemand voor zijn of haar plezier naar de tandarts gaat, maar wij proberen het tandartsbezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Ook zijn wij goed ingespeeld op invalide patiënten en kinderen. Wij zijn in korte tijd gegroeid naar een bezetting van 4 behandelkamers.

Sinds september 2019 hebben wij een bewuste en deels gedwongen keuze gemaakt om een verandering door te voeren in onze huidige praktijkvoering. Wij zijn gefaseerd gestart met een aangepaste planning van de afspraken. Hierbij loopt de tandarts tussen meerdere behandelkamers heen en weer. De tandarts voert (uiteraard) de regie, waarbij diverse werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het ophalen van de patiënt uit de wachtkamer, NVTS_keurmerk_RGB_300dpihet doorlopen van de gezondheidsvragenlijst, het maken van röntgenfoto’s en wellicht nog andere werkzaamheden die binnen hun bevoegdheid liggen) aan de assistentes worden gedelegeerd. Momenteel werkt in Nederland ruim 27% van de tandartsen op deze manier. Deze aanpassing zal niet alleen voor u als patiënt, maar zeker ook voor ons als (behandelend) team best even wennen zijn. We moeten echter voor ogen houden dat het werken op meerdere behandelkamers noodzakelijk is om efficiënter te kunnen werken met onder meer als resultaat een kwalitatief hoog niveau van tandheelkunde.

Nu wij weer met extra voorzorgsmaatregelen onze werkzaamheden mogen hervatten willen wij u ook informeren omtrent enkele belangrijke wijzigingen in onze praktijk. 

Wij hebben na een zoektocht van ruim 14 maanden twee nieuwe collega- tandartsen gevonden. Per 8 juni 2020 voegt Reynhard van Eeden zich bij ons team. Reynhard komt, net als Duan, uit Zuid-Afrika. Hij is afgestudeerd in 2002 aan de Universiteit van Pretoria en beschikt dus inmiddels over een uitzonderlijke hoeveelheid werkervaring. Daarnaast hebben wij Reynhard leren kennen als een rustige persoon met een luisterend oor en een gedreven en enthousiaste tandarts.  Reynhard zal fulltime bij ons komen werken en maakt het ook weer mogelijk voor de praktijk om één avond in de week open te gaan. Later dit jaar zal besloten worden welke vaste avond in de week de praktijk weer open gaat. Op de korte termijn wisselt dit nog. 

Per 29 juni 2020 voegt Koen Nater zich bij ons team. Koen is afgestudeerd aan de Universiteit van Leuven. Hij is een enthousiaste en leergierige tandarts die, mede door zijn open houding en duidelijke manier van communiceren, een aanwinst is voor onze praktijk. Koen zal onze praktijk 3 dagen per week gaan versterken 

Sinds enige maanden heeft mondhygiënist Mark van Overdam zich ook gevoegd aan ons team. Hoewel hij flexibel bij sprong in drukke tijden hebben wij nu met Mark kunnen afspreken dat hij voorlopig op een vaste dag in de week bij ons blijft werken. Wij zijn hier erg blij mee en ik denk velen van u ook.

De ervaringen van de afgelopen 10 jaar leren ons echter dat positief nieuws vaak hand in hand gaat met het ontvangen van minder leuk nieuws. Dit is helaas ook nu het geval. Met de komst van nieuwe collega’s zullen wij tegelijkertijd afscheid gaan nemen van twee andere gewaardeerde collega’s.

Wij nemen binnenkort afscheid van Willeke Sluiter-Boonenberg, sinds 2014 rechterhand van Lucinda in de praktijk. Willeke gaat samen met haar man een nieuw avontuur aan in de binnenvaart. Wij gunnen haar alle geluk, maar zullen haar ontzettend missen.

Daarnaast nemen wij afscheid van tandarts Sanne Roos-Wilshaus die sinds 7 jaar werkzaam is in onze praktijk. Wij zijn Sanne erkentelijk voor het goede werk dat ze heeft verricht, de band die ze met patiënten heeft opgebouwd en het vertrouwen dat ze patiënten heeft geschonken. Sanne zal vanaf 4  juli 2020 uitsluitend nog aanwezig zijn om orthodontische behandelingen uit te voeren. Sanne wil op haar beurt ook u als patiënt bedanken en schrijft met deze reden het volgende aan u: 

Geachte heer / mevrouw / familie,

De afgelopen weken bent u middels een e-mail onder andere op de hoogte gebracht van mijn vertrek uit de praktijk.
Ik wil u allen hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen en ik heb graag mijn bijdrage geleverd aan de gezondheid van uw gebit!

Met vriendelijke groet,

Sanne Roos-Wilshaus “

Al met al verandert er toch weer behoorlijk wat in onze praktijk. Wij beseffen ons dat deze wijzigingen voor u minstens zo ongewenst zijn als voor ons. Wij blijven streven naar continuïteit, maar het leven leert ons dat wij niet alles in de hand kunnen hebben. Wat wij wel in de hand hebben is het blijven leveren van kwalitatief goede zorg; dit staat bovenaan in onze prioriteitenlijst. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de komst van nieuwe collega’s ook nieuwe ideeën en perspectieven met zich mee brengen die ons sterke fundament verder kunnen verstevigen. Wij staan open voor een nieuw hoofdstuk en hopen u zeker ook de komende 10 jaar nog met hetzelfde enthousiasme te mogen behandelen.

Wij danken u voor uw vertrouwen in onze praktijk.